DUYURULAR

HABERLER
v

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen teknolojiye bağlı olarak bilişim teknolojilerinin önemi giderek artmaktadır. Bilgisayar donanımları ve yazılımları, hemen her sektörde yapılmakta olan işin vazgeçilmez birer parçasını oluşturmaktadır. 2010 yılı sonu itibariyle dünyada bilgisayar satışlarının %14,3’lük bir artışla 352 Milyon’u aşacağı tahmin edilmiş ve elektronik eşyalarla birlikte bilgisayar artışı %34,9 olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında bilgisayar sektörünün tüm sektörler arasında üretim ve satış performansı en fazla artış gösteren sektör olduğu açıklanmıştır. Bilgisayar sektöründeki bu artış, yazılım ve donanım konusunda kalifiye eleman ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. Bu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamakta meslek yüksekokullarına da önemli görevler düşmektedir. Şu an mevcut olan Bilgisayar Teknolojileri bölümümüzün laboratuarları (her birinde 21 bilgisayar ve 1 projeksiyon cihazı bulunan 4 adet laboratuar) ve öğretim elemanları “Bilgisayar Programcılığı” programının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitededir.
 
Kuruluşu: 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu iki yıllık eğitim ve öğretim vermek üzere 30.03.1994 tarihinde kurulmuştur. 2002-2003 eğitim öğretim yılında, METEB projesi kapsamında, Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi ile ilişkilendirilerek; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama II. Öğretim Programı eğitim ve öğretime başlamıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren YÖK kararı ile programın adı Bilgisayar Programcılığı olarak değiştirilmiştir. 2012-213 Eğitim-Öğretim yılında ise “Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Programı” öğrencilerimizin hizmetine açılmıştır. 2013-214 Eğitim-Öğretim yılında ise örgün eğitim açılmıştır.

Kazanılan Derece:
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Bilgisayar Programcılığı” alanında Önlisans derecesi ile mezun olurlar.

Program Profili:
Bilgisayar Programcılığı programımız; "Bilişim" sektöründe çalışabilecek, çalıştığı şirketlerde bilgi ve becerilerini rahatlıkla kullanabilecek, analitik düşünme yeteneğini kazanmış "Bilgisayar Programcısı" yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları:
Mezunlarımız başta bilgisayar yazılım, donanım, bilişim, iletişim ve finans kuruluşları olmak üzere, büyük ve orta ölçekli, bilgisayar birimlerini içlerinde bulunduran işletmeler, Belediye,hastane vb devlet kurumlarının, bilgi teknolojileri ve alt yapısının projelendirilmesinde, kurulumunda, işletilmesinde, teknik servis hizmetlerinde, yazılım ve web tasarım şirketlerinde; tekniker, teknik destek uzmanı, sistem uzmanı, satış uzmanı, yazılım uzmanı ve orta kademe yönetici olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca bireysel imkanlarıyla mesleki alanlarında satış, servis, yazılım ve donanım şirketi kurabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş:
İki yıl süreli bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonunda Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca tüm mezunların Açık Öğretim Fakültesi İktisat veya İşletme Bölümlerine üçüncü sınıftan itibaren devam etme ve lisans tamamlama imkanları bulunmaktadır.

Program Olanakları:
Bilgisayar Programcılığı programında derslerimiz en yeni teknolojilerle donatılmış bilgisayar laboratuarlarında (21 bilgisayarlı 4 laboratuvar), en güncel programlar kullanılarak, proje ve ödev uygulamaları ağırlıklı, sektör  deneyimi olan öğretim elemanı kadromuzla yapılmaktadır.

Program Çıktıları:
Bilgisayar bilimlerindeki temel kavramları anlayıp, bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri (yazılım, donanım, ağlar vb) tanıyabilme, modelleyebilme ve çözebilme
Edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilgisayar programcılığı alanı ile ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilme
Güncel yazılımlar hakkında bilgi sahibi olabilme, kullanabilme, analiz edebilme, tasarlayabilme ve farklı programlama dillerinde gerçekleştirebilme
Bilgisayar ortamında verileri saklayabilme, organize edebilme ve sorgulayabilme
Bilgisayarlar arası iletişim, organizasyon ve veri aktarımı prensiplerini öğrenebilme, bilişim teknolojilerini etkin biçimde kullanabilme
Sistem kavramını anlayabilme ve bilgi sistemi analiz ve tasarım yeteneğini kazanabilme
Mesleği ile ilgili çağdaş teknik ve hesaplama araçlarını kullanabilme
Kalite yönetim sistemlerine uygun koşullarda çalışabilme ve bu sistemleri işletmelerde uygulayabilme
Bilgisayar Programcılığı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde kendi dilinde ve yabancı dilde anlatabilme ve takım çalışması yapabilme
İşletmeler ve laboratuarlarındaki bilgisayar donanımları hakkında bilgi sahibi olabilme ve bilgisayar donanımı için gerekli olan temel elektronik elemanlarının ve devrelerinin prensiplerini kavrayabilme
Dil, tarih ve kültürünü gelecek nesillere taşıyacak bilgi birikimine sahip olabilme
Alanı ile ilgili konularda, çevreye duyarlılık, sosyal sorumluluk, etik değerler, iş ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilme
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik