DUYURULAR

HABERLER
v

makİne

Bölüm ilk olarak 1997-1998 eğitim öğretim yılında Kaynak Teknolojisi Programı olarak açılmış olup, 2002-2003 eğitim öğretim yılında METEB projesi kapsamında Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi ile ilişkilendirilerek Makine Programı olarak tekniker yetiştirmeye devam etmiştir. Ocak 2011 tarihinden bu yana Makine Programı Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü altında eğitim vermektedir.

Makine Programının ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi ve beceri birikimine sahip, yeniliklere açık, sorumluluklarının bilincinde, insani ve etik değerlere sahip makine teknikerleri yetiştirmektir.

Bölümümüz alanlarında uzmanlaşmış yetkin ve deneyimli öğretim elemanları kadrosu ile Makine Programında verilen eğitimin, makine endüstrisi ve sanayicilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olmasına büyük önem vermektedir. Bu bağlamda 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren, Makine Programında İntörn uygulamasına başlanmıştır. Bu uygulama kapsamında, 3 akademik yarı yılını okulda tamamlayan ve GANO’ su en az 2.00 olan öğrenci, 4. akademik yarı yılını akredite edilmiş firmalarda tam zamanlı çalışarak-uygulama yaparak öğrenimini tamamlayacaktır.  “İş Yeri Uygulama Eğitimi” ile öğrencinin iş hayatına olan uyum süreci kısalacak, öğrenci mesleki yaşamında gereken pratik bilgileri öğrenerek mesleki hayata başlamış olacaktır. Ayrıca makine sektörünün de daha nitelikli yeni mezun tekniker ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Makine Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir. Eğitimlerine devam etmek isteyen başarılı ve istekli her öğrencimiz, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği ve Tarım Makineleri bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Öğrencilerimiz, programda temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra bilgisayar destekli tasarım ve üretim, malzeme, CNC torna, CNC freze ve ölçme gibi makine alanına özgü zorunlu ve seçmeli dersler almaktadırlar.  Bölümümüzde derslerin uygulamalarında kullanılmak üzere CNC Tezgah Atölyesi, Talaşlı İmalat Atölyesi, Kaynak Atölyesi, Malzeme Laboratuvarı ve CAD-CAM Laboratuvarı bulunmaktadır.

"Bölümümüzde 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 4 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır Öğretim elemanlarımız öğrencilerimize iyi bir makine eğitimi vermenin yanı sıra bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedirler. Öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok bilimsel çalışma ve yayınları mevcuttur.

 

ÖZGÖREVİMİZ 

İnsani ve etik değerlere sahip, yeniliklere açık, sorumluluklarının bilincinde, çevreye duyarlı, mesleki öngörüleri gelişmiş, teorik ile pratik bilgiyi sentezleyebilen, analitik düşünme gücü yüksek, tasarlayabilen ve problem çözebilen makine teknikerleri yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ 

Eğitim kalitesini sürekli en üst düzeye çıkararak, dünya standartlarında makine teknikerliğinin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek teknikerler yetiştirerek, sektörün ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik