İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

1994-1995 öğretim yılında örgün öğretime başlamış olup; 1999-2000 öğretim yılında II. öğretime geçmiştir.

EĞİTİM AMACIMIZ

             1. Aşağıdaki özelliklere sahip mezunlar yetiştirmek;

§  İnşaat sektöründe gerekli bilgi ve beceriye sahip, temel bilim ve teknolojiyi takip eden, teori ve uygulama bilgileriyle donanımlı,

§  Devlet kuruluşları, üniversiteler ve özel firmalarda yer aldığı uygulama, araştırma ve tasarım projelerinde başarı ile görevleri üstlenebilen, faaliyetlerinin sosyal ve hukuki sonuçlarının bilincinde,

§  İnşaat sistemlerini tanıyabilme, tasarlayabilme, çözüm üretebilme yeteneğine sahip,

§  Büyük ve önemli projelerde görev alabilme özgüvenine sahip, takım çalışması ruhuna sahip.


2. Programımızı bölgesinde ve Türkiye’de ön sıralara taşımak.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 

Önlisans inşaat teknolojisi programından mezun olan kişiler, DSİ, Karayolları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediye gibi kamu kurumlarında tekniker olarak, özel mimarlık ve inşaat şirketlerinin şantiyelerinde, yapı denetim firmalarında, deprem araştırma merkezlerinde, yapı malzemeleri test laboratuvarlarında teknik eleman olarak iş bulma imkânlarına sahiptirler. 

 

LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ OLANAKLARI

Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş imkânı bulunmaktadır.

§  İnşaat Mühendisliği

§  Mimarlık

 

 

 
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik